Positiv psykologi – värt att tas på allvar

Vi tänker 60 000 tankar om dagen med 400 miljarder kopplingar per sekund. Tankens kraft styr våra vanor. Tänk dig då att tänka 60 000 positiva tankar varje dag. WOW!!!  Vilken lycka.

Att förstå vilka beteende, vilka vanor som får oss att blomstra, växa och hjälpa oss att vara vårt bästa jag är ett relativt nytt forksningsområde som kallas Positiv Psykologi. Ledarskapet börjar ju med sig själv, att förstå mitt eget beteende och hur det påverkar min förmåga att leda och prestera. Hur kan då Positiv psykologi användas i mitt ledarskap? Vad säger senaste hjärnforskningen om min egen potential till att utvecklas?

Den 17/2 mötte vi Annette Runsteen från Day2Day Leadership som berättade mer om Positiv Psykologi på Galleri BLÅ i Linköping. Att träna sin förmåga att ta till vara på sin egen potential för att också kunna förädla andras potential. Att utgå från och investera i sina styrkor och värderingar leder till ett lyckat ledarskap. Att vara sitt bästa jag hela tiden.

Jag har valt ett konstgalleri som mötesplats. Konst påverkar oss i högsta grad, och på fler sätt än vi kanske anar. Ett företag utan konst är ett fattigt företag, har någon sagt. Konst bidrar till kreativitet, ger en känsla av stolthet och mening. Konst kan hjälpa till att kliva utanför sin bekvämlighetszon och bidra till att vi blir  bättre chefer och ledare.