Värdet av konst?

en nyutkommen bok kan vi läsa om Värdet av konst för människa, näringsliv och samhälle författad av forskaren Erik Modig från Handelshögskolan i Stockholm och journalisten Karolina Modig.

I boken beskrivs hur konstens värde för företaget kan ta sig olika uttryck. Till exempel hur företag värderas av sin omgivning.

Har man konst på väggarna kan det ge en föreställningen av att här går det går bra. Man får associationer som att – här trivs de anställda, här finns utrymme för kreativitet och dynamik. Även associationer att man presterar bättre på denna typ av företag.

Forskningen visar att konst får oss människor att må bra, får oss att öppna upp för nya tankar, impulser och dimensioner, att bryta normer.   Tänk er att ta in konsten i produktutvecklingsprocessen för att få helt nya impulser.

Att använda konst som grogrund för innovation och entreprenörskap är också något som lyfts fram - som likheterna mellan entreprenör och konstnär - att göra på nytt sätt, ifrågasätta.

Med hjälp av konsten kan du förstärka ditt företags värderingar och kultur - vilka signaler vill företaget förmedla?

Det handlar om Storytelling. Hur viktig storyn är för att skapa position och tillhörighet. Det gäller ju att fresta både sina kunder och sina anställda. Jag tror dessutom att vår nya generation som är på väg ut i yrkeslivet kommer lägga ännu större vikt på vad vi som företag står för och hur trovärdiga vi är i det.

Att locka med sin speciella story!

Intressant och bra tycker jag med det forskningen visar. Att konst och kultur kan vara ett strategiskt verktyg för att inspirera i företagsutveckling där vi kan behöva släppa loss, vara i nya miljöer, få nya intryck, ge möjlighet att öka kreativitet och lekfullhet.

Många säger sig inte förstå konst eller kunna något om konst. Men det kanske är just det som är poängen. Att inte förstå allt!

Tänk den dagen vi förstår allt – hur spännande är det då?